Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

Paul M. Smith »

FREE-RANGE

Exhibition: – 5 Oct 2003

Galerie Cokkie Snoei

Mauritsweg 55
3012 JX Rotterdam

Cokkie Snoei

Mauritsweg 55
3012 JX Rotterdam

+31 (0)10-4129274


www.cokkiesnoei.com

Thu-Sat 13-18 +

FREE-RANGE by British artist Paul M Smith (1969) is a photographic record of the battle between man and nature. Photographs have replaced the traditional hunting trophy – the mounted head, tusks or pelt of the prey. They portray the ultimate attempt to conquer nature and prove the male status as the all-powerful hunter. Images of hunting were present in the very earliest forms of art and have reappeared throughout art history. The battle of man versus beast, and its pictorial form, is the perfect means to question our current understanding of the very concepts of life and death. In FREE-RANGE the images are not mere illustrations of a theory but are contributions to the debate in their own right, that is to say, images that offer the spectator another way of thinking about the issue. Creating images that reflect the methods employed by men to assert their position in society has been the driving force behind Smith’ s previous projects: firstly through the construction of the imaginary military hero; then reflecting upon the performance lads make during a drunken night out. More recently he has deconstructed the iconic action hero and questioned men’s relationship to pornography. Paul M Smith uses digital methods to manipulate his photographs. Seemingly realistic, his scenes include fanciful elements that render the images absurd and awkward. ___________ FREE-RANGE, de nieuwe serie van de Engelse kunstenaar Paul M Smith (1969) is een fotografische registratie van de strijd tussen mens en natuur. Foto’s vervangen vandaag de dag, de traditionele jachttrofeeën – het gewei aan de wand, de slagtand of de vacht van de prooi. Zij zijn het bewijs van de ultieme poging van de overwinning op de natuur en van de mannelijke status van de onoverwinnelijke jager. Jachttaferelen waren al bekend in de allereerste kunstuitingen en zijn steeds weer terug blijven komen, door de hele kunstgeschiedenis heen. De strijd tussen mens en dier en de weergave daarvan, is het perfecte middel om ons actuele begrip over ‘leven en dood’ te bevragen. FREE-RANGE is niet louter en alleen bedoeld als illustratie bij een theorie, maar de foto’s moeten bijdragen aan een debat ‘an sich’, dat wil zeggen, dat de beelden ons de mogelijkheid bieden om anders over de kwestie te gaan denken. Beelden creëren die aansporen tot het nadenken over de middelen die mannen gebruiken om hun maatschappelijke positie te laten gelden, is altijd de drijvende kracht achter Smith’s fotoseries geweest. Allereerst was er de ‘constructie’ van de imaginaire soldatenheld; dan de verbeelding van de nachtelijk stappende dronken ‘jongens onder elkaar’. Meer recent heeft hij de actieheld ‘ontmand’ en de man zijn relatie ten aanzien van porno laten ‘bevragen’. Paul M Smith gebruikt digitale technieken om zijn foto’s te manipuleren. Schijnbaar realistisch, bevatten zijn scènes ‘fantastische’ elementen die absurde beelden opleveren.