Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

Reversed Images: Representations of Shanghai and Its Contemporary Material Culture

Olivo Barbieri » Birdhead (Ji Weiyu and Song Tao) » Isidro Blasco » Mathieu Borysevicz » SU Chang » David Cotterrell » CAO Fei » ZHU Feng » YANG Fudong » LIU Gang » SHI Guorui » SHU Haolun » Sylvie Levey » Maleonn (Ma Liang) » JIN Shan » Speedism (Julian Friedauer and Pieterjan Ginckels) » SONG Tao » JI Weiyu » ZHOU Xiaohu » Xu Jianrong & Xu Xixian » HU Yang » LU Yuanmin » XU Zhen »

Exhibition: – 23 Dec 2009

The Museum of Contemporary Photography

600 Sth Michigan Av
IL 60605 Chicago

MoCP The Museum of Contemporary Photography

600 Sth Michigan Ave
IL 60605 Chicago

+1-312-6635554


www.mocp.org

Mon-Fri 10-17 . Sat 12-17