Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

Tomorrows News/Kanada

Tim Dallett » Tagny Duff » Milutin Gubash » Caroline Hayeur » Luis Jacob » Jason St-Laurent »

Exhibition: – 15 Jun 2003

Kalevankatu 18b
00100 Helsinki

MUU GALLERY

Nervanderinkatu 10
00100 Helsinki

+358-(0)9-625972


www.muu.fi

Tue-Fri 12-17 . Sat,Sun 12-16

MUU galleria ja Valokuvagalleria Hippolyte toteuttavat yhteistyönä kanadalaisten taiteilijoiden näyttelyn Suomessa. Tomorrow’s News näyttelyvaihtoprojekti on saanut alkunsa FRAME:n (Finnish Fund for Art Exchange) ja kanadalaisen Gallery 101:n aloitteesta. Tuloksena on syntynyt kaksi näyttelykokonaisuutta, jotka ovat esillä Kanadassa, Ottawassa, sekä Suomessa, Helsingissä. Jen Budney, Gallery 101:n taiteellinen johtaja, on kuratoinut Helsinkiin saapuvan näyttelyn, joka jakautuu kahteen paikkaan; MUU galleriaan ja Valokuvagalleria Hippolyteen. Suomessa nähtävät taiteilijat ovat Tagny Duff, Milutin Gubash, Isabelle Hayeur, Tim Dallett, Luis Jacob sekä Jason St-Laurent. Näyttelyvaihtoprojekti käsittelee informaatioteknologian ja median aihepiirejä. Tomorrow’s Newsiin haettiin sekä Suomessa, että Kanadassa, teosehdotuksia samojen teemojen ympäriltä. Molemmissa maissa korkea teknologian taso on johtanut alati kasvavaan informaatiotulvaan, uutismateriaali on viihteellistynyt ja sen kulutustahti kiihtyy jatkuvasti. Taiteilijoilta haettiin erilaisia reaktioita tiedonvälitykseen liittyvän teknologian muuttuneisiin käyttötarkoituksiin. Kanadasta Suomeen saapuvat taiteilijat edustavat mitä erilaisempia taiteen tekemisen muotoja. Valokuvagalleria Hippolytessä on nähtävissä teoksia kolmelta kanadalaiselta taiteilijalta, joista Milutin Gubash sekä Isabelle Hayeur molemmat tekevät valokuvapohjaista taidetta. Gubashin teokset Playing Possum -sarjasta yhdistävät montaasinomaisesti kuvaa ja tekstiä; uutisia kotikaupunkinsa Calgaryn paikallislehdestä. Gubashin teoksiin liittyy myös galleriatilan ulkopuolella jaossa olevat lentolehtiset. Hayeur puolestaan muokkaa hienovaraisesti kuviaan digitaalisin keinoin. Hayeurin Uncertain Landscapes kiinnittää huomion ihmisen vaikutuksiin ympäristöönsä kuvissaan jättömaista, maisemoinnista ja teollisuusalueista. Luis Jacobin installaatiossa, Templates for Walking Theatre lattialle sijoitetut tekstirivit jäävät katsojien tallattaviksi. Tekstirivit sekoittavat faktaa ja fiktiota, ja niiden sisällöt muuttuvat katsojan lähestyessä eri suunnista, vaatien siten näyttelyvieraalta fyysistä osallistumista. MUU galleriassa on myös esillä kolmen kanadalaisen taiteilijan teoksia, jotka hyödyntävät performanssin ja installaation keinoja. Tagny Duff kutsuu työskentelytapaansa live artiksi. Hän kohdentaa huomionsa nykytekniikan mahdollistamaan jatkuvaan kameravalvontaan. Timothy Dallett puolestaan yhdistää videoidun performanssinsa sen tuloksena syntyneeseen installaatioon. Flowchart on yöllinen performanssi, jossa taiteilija tuhoaa elektronisia laitteita ’kulkukaavion’ mukaisesti. Tapahtuma välittyy katsojille, paitsi videokuvan, myös matkapuhelimen välityksellä kuultavissa olevan ääniraidan kautta. Päivisin galleriatilassa on nähtävissä performanssin tuloksena syntynyt installaatio. Jason St-Laurentin teos tuo nähtäville Time-lehden valitsemien 1900-luvun vaikutusvaltaisimpien joukossa olevien henkilöiden nimikirjoituksia. Suurikokoiset kirjaimet tarjoavat katsojille mahdollisuuden tulkita kunkin suurhenkilön käsialaa. Timothy Dallett’n performanssi MUU gallerian ikkunoissa 23.5. - 1.6. öiseen aikaan.