Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

Humanism in China

Ein fotografisches Portrait

CHEN Binhong » AN Ge » FENG Hanji » GAO Hongxun » Feng Jianxin » HAN Lei » HU Wugong » HUANG Xiaobing » GU Zheng » & others

Exhibition: – 18 Feb 2007

Staatsgalerie Stuttgart

Konrad-Adenauer-Str. 30 - 32
70173 Stuttgart

+49 (0)711-47040250


www.staatsgalerie.de

Tue, Wed, Fri-Sun 10-17 . Thu 10-20