Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

Ruins: New Photography and Video from China

ZHANG Dali » XING Danwen » GAO Brothers (Zhen & Qiang) » LIU Jin » LI Luming » Fong Chao Ng » SHENG Qi » CHEN Qiulin » LI Wei » LIU Wei (*1965) » HUANG Yan » MA Yongfeng »

Exhibition: – 14 May 2006

Institute of Visual Arts (inova), Gallery One

3253 N. Downer Ave.
WI 53211 Milwaukee

+1-414-2295070


arts.uwm.edu/inova