Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

The Thirteen: Chinese Video Now

8gg (Jiang Haiqing & Fu Yu) » LU Chunsheng » CAO Fei » HU Jieming » MENG Jin » LI Songhua » XU Tan » DONG Wensheng » CUI Xiuwen » HUANG Xuaopeng » MA Yongfeng » LIANG Yue » XU Zhen »

Exhibition: 26 Feb – 22 May 2006

P.S.1. MoMa

22-25 Jackson Avenue at 46th Avenue
NY 11101 New York

MoMA PS1

22-25 Jackson Avenue at 46th Avenue
NY 11101 New York

+1-718-7842084


www.momaps1.org

Mon-Fri 12-18