Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

Guangzhou

KünstlerInnen aus Kanton (China) aus der Sammlung Sigg

YAN Changjiang » CAO Fei » ZHENG Guogu » Zeng Han » OU Ning » XU Peiwu » CHEN Shaoxiong » LIN Yilin » O Zhang » & others

Exhibition: – 7 May 2006

Kunstmuseum Bern

Hodlerstr. 8-12
3000 Bern

031-3280944


www.kunstmuseumbern.ch

Tue 10-21, Wed-Sun 10-17