Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

The Second Guangzhou Triennial

BEYOND : an extroardinary space of experimentation for modernization

Doug Aitken » Paul Chan » WU Ershan » CAO Fei » Fischli & Weiss » Dan Graham » ZHENG Guogu » NI Haifeng » ZHUANG Hui » Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla » WANG Jianwei » Surasi Kusolwong » Armin Linke » Gabriel Orozco » Tsuyoshi Ozawa » Raqs Media Collective » CHEN Shaoxiong » LIN Yilin » YANG Yong » YANG Zhenzhong » QIU Zhijie » & others

Exhibition: 18 Nov 2005 – 15 Jan 2006

Guangdong Museum of Art - Triennial

38 Yanyu Road, Er-sha dao
Guangzhou

Guangdong Museum of Art

38 Yanyu Road, Er-sha Island
510105 Guangzhou

+86-20-87351248


www.gdmoa.org

Tue-Sun 9-17