Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

HUMANISM IN CHINA - Ein fotografisches Portrait

CHEN Binhong » Ching Hui Chou » Ching Hui Chou » HOU Dengke » WANG Feng » LIU Gang » AN Ge » FENG Hanji » GAO Hongxun » WU Jialin » XU Jinyan » HAN Lei » HU Wugong » HUANG Xiaobing » HUANG Xinli » HUANG Yiming » GU Zheng » & others

Exhibition: – 27 Aug 2006

MMK. Museum für Moderne Kunst

Domstraße 10
60311 Frankfurt (Main)

MMK Museum

Domstr. 10
60311 Frankfurt (Main)

+49 (0)69-21230447


www.mmk.art

Tue, Thu-Sun 10-18, Wed 10-20