Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

Slashing Look: 30 Years of the Kimura Ihei Photography Award 1975-2005

Shinya Fujiwara » Takashi Honma » Mitsuaki Iwago » Rinko Kawauchi » Kazuo Kitai » Keizo Kitajima » Ryuji Miyamoto » Masataka Nakano » Mika Ninagawa » Toshio Shibata » & others

Exhibition: 23 Apr – 19 Jun 2005

Kawasaki City Museum

1-2 Todoroki, Nakaharaku
107 Tokyo

044-7544500


www.kawasaki-museum.jp