Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X





Out of the Ordinary/Extraordinary : Japanese contemporary photography

FotoGrafia. Festival Internazionale di Roma

Yo Mi Chin » Shunsaku Hishikari » Miyako Ishiuchi » Keizo Motoda » Hiroko Okada » Yuki Onodera » Tomoko Sawada » Kunié Sugiura » Ryudai Takano » Shizuka Yokomizo » Tomoko Yoneda »

Exhibition: – 11 May 2005

Istituto Giapponese di Cultura (The Japan Foundation)

Via Gramsci, 74
Roma

+39 06-


www.fotografia.festivalroma.org