Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

Fotografi i Fokus - Malmös och Lunds fotobiennal
© Erwin Olaf "Rain" at galleri frans suell/ tapper-poppermajer

Fotografi i Fokus - Malmös och Lunds fotobiennal

Katinka Andersson » Tommy Arvidson » Anders Edström » Tina Enghoff » Juan Pedro Fabra Guemberena » Martina Hoogland Ivanow » Gerry Johansson » Ewa-Mari Johansson » Mika Korhonen » Anders Kristensson » Fredrik Ödman » Erwin Olaf » Lennart Olson » Johanna Rylander » Malick Sidibé » Ulrika Walmark » & others

Exhibition: – 3 Apr 2005

Fotografi i Fokus


Malmö

Fotografi i Fokus - Malmös och Lunds fotobiennal
@Anders Kristensson at kulturen, Lund

Nu är det dags att för andra gången sätta fotografiet i fokus i Malmö/Lund regionen. Under perioden 5 mars - 3 april uppmärksammar ett stort antal gallerier och institutioner fotografiet i sina utställningar och i sin programverksamhet. I både Malmö och Lund ges under en månads tid föreläsningar, seminarier och artist talks på temat fotografi. Fotografiet uppträder i många olika skepnader; som konst, reklam, information, dokumentation och - inte minst - som en högst privat fetisch. Fotografier finns överallt i vår omvärld, i den privata sfären och i det offentliga rummet. Informationssamhället översköljer oss med bilder. Vi har svårt att värja oss för de budskap som ständigt pockar på vår uppmärksamhet. Vi vet numera att fotografiet inte alls behöver vara ett avtryck av verkligheten eller avspegla en absolut sanning, men kanske spelar det inte så stor roll. När vi ser ett fotografi första gången reagerar vi inte rationellt utifrån vad vi vet, utan intuitivt. Känslan hinner före förnuftet. Vi kan helt enkelt inte tänka bort det fotografiska mediets essens och ursprung, det vill säga dess indexikala förhållande till verkligheten. Har vi väl sett bilden är det för sent. Vi har sett den, vi har tänkt en tanke, någon har talat till oss och vi har reagerat. Bilden kan vara sann. Häri ligger mycket av fotografiets lockelse som många bildmakare utnyttjar. Att sätta fotografiet i fokus innebär att se och att reflektera. Under Fotografi i Fokus 2003 visades ett flertal uppmärksammade utställningsprojekt i det offentliga rummet. Vi utvecklar och fördjupar detta tema inför 2005 och även i år kommer det glädjande nog att förekomma utställningar på otraditionella platser i städerna. Fotografiet breder ut sig i fler skånska orter än Malmö och Lund. Parallet med biennalen pågår projektet "Skånska Fotografer" på järnvägstationer och andra offentliga platser. Kommersiella budskap byts under en period ut mot kulturhistoriska och samtida bilder. Ett stort tack vill vi även framföra till alla medverkande; fotografer, konstnärer, gallerister, institutioner, föreningar och finansiärer. Välkomna till Fotografi i Fokus 2005

Fotografi i Fokus - Malmös och Lunds fotobiennal