Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

Paysage présage

Odesa Photo Days

Nazar Furyk » Mikhail Palinchak » Viacheslav Poliakov » Alina Smutko » Elena Subach » & others

Exhibition: – 29 Jan 2023

Fri 18 Nov 18:00

Galerie La Chambre

4 place d'Austerlitz
67000 Strasbourg

+33 03-88366538


www.la-chambre.org

Fri-Sun 15-19

Viacheslav Poliakov, Taras Bychko, Nazar Furyk, Oleksandr Navrotskyi, Alina Smutko, Xenia Petrovska, Valerii Veduta, Polina Polikarpova, Olia Koval, Mykhaylo Palinchak, Vitaliy Galanzha, Shilo Group (Sergiy Lebedynskyy & Vladyslav Krasnoshchok), Anna Pylypyuk, Volodymyr Shypotilnykov, Elena Subach