Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

AIPAD 2019 - Japanese Photography
Yasumasa Morimura
Jane Fonda 1 (Barbarella), 1995
Polaroid 4 × 5 in, 10.2 × 12.7 cm
unique work
Laurence Miller Gallery, NEW YORK

AIPAD 2019 - Japanese Photography

Nobuyoshi Araki » Masahisa Fukase » Yuji Hamada » Yasuhiro Ishimoto » Miyako Ishiuchi » Yoshihiko Ito » Miho Kajioka » Kikuji Kawada » Toru Kono » Yoshinori Marui » Kozo Miyoshi » Yasumasa Morimura » Daidō Moriyama » Mitsugu Ohnishi » Sutezo Otono » Heihachiro Sakai » Toshio Shibata » Osamu Shiihara » Takeshi Shikama » Kazuyuki Soeno » Issei Suda » Shômei Tômatsu » Yoho Tsuda » Tokuko Ushioda »

Fair: – 7 Apr 2019

Wed 3 Apr

Pier 94

12th Avenue and 55th Street
New York
Thu 11-19, Fri, Sat 11-20, Sun 11-18

The Association of International Photography Art Dealers (AIPAD)

191 Clarksville Road
NJ 08550 Princeton Junction

+1-609-799-4900


aipad.com

AIPAD 2019 - Japanese Photography
Issei Suda
Yokohama Sankeien Garden, Kanagawa, 1977
From the series: Sushi Kaden
Gelatin silver print, 168 x 172 mm.
© Issei Suda, Only Photography, Berlin

AIPAD 2019 - Japanese Photography
Mitsugu Onishi
Higashisuna, 1984, 1994
Gelatin Silver Print
14 × 11 in, 35.6 × 27.9 cm
Edition of 2/2
PGI Tokyo
AIPAD 2019 - Japanese Photography
Toshio Shibata
Okawa Village, Tosa County, Kochigi Prefecture, 2012
Type-c print
20 × 24 in, 50.8 × 61 cm
Laurence Miller Gallery NEW YORK