Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

TOP Collection: Scrolling Through Heisei Part 3

20 Year Anniversary - Synchronicity

Yoko Asakai » Mikiko Hara » Maiko Haruki » Osamu Kanemura » Rinko Kawauchi » Ken Kitano » Mika Ninagawa » Rika Noguchi » Tomoko Sawada » Ryudai Takano » Hiromi Tsuchida » Kyoichi Tsuzuki » Tomoko Yoneda » & others

Exhibition: 23 Sep – 26 Nov 2017

The Tokyo Photographic Art Museum

Yebisu Garden Pl. 1-13-3 Mita Meguro-ku
153-0062 Tokyo

+81-3-32800099


topmuseum.jp

Tue-Sun 10-18; Thu, Fri -20