Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

LIGHT AS FUCK. Shanghai Assemblage 2000 - 2004

Laura Beloff » YANG Fudong » QIN Ga » ZHOU Hongxiang » ZHU Jiangbo » HU Jieming » ZHANG Peili » CHEN Shaoxiong » LIANG Yue » LIANG Yue » XU Zhen » YANG Zhenzhong » QIU Zhijie » & others

Exhibition: 17 Apr – 15 Aug 2004

Museet for Samtidskunst

Bankplassen 4
0034 Oslo

The National Museum of Art, Architecture and Design

Bankplassen 4
0034 Oslo

+47 22-862210


www.nasjonalmuseet.no/en/

Tue, Wed, Fri 10-17, Thu 10-20, Sat 11-16, Sun 11-17

Shanghai er et av de stedene i verden der endringer foregår i stort format og i et oppjaget tempo. Med dette som bakteppe viser utstillingen reaksjoner på endring og deltakelse i det å bli til noe annet. Noe som samtidig er tungt og lett. En fascinerende og bred presentasjon av kunst fra de siste 4 årene med hovedvekt på video og film, men også med performance, foto, bruk av Internett, maleri, installasjoner etc. - med temaer som å være underveis, møtet med det fremmede, forelskelse, arkitektoniske endringer, terrorisme, nåtid og tradisjon, lek med ord og den lange marsjen til og forbi moderniteten. En utstilling med humor, varme og uttrykk som setter seg fast. _____________english_____________ Shanghai is one of the places in the world where change takes place at high speed and in a big way. With this as a backdrop, the exhibition presents various reactions to and participation in this ever changing landscape of re-invention. Something which is simultaneously heavy and light. This is a fascintating, broad presentation of art from the last four years. The main focus is upon film and video art, but performance, photography, internet art, painting and installation are also represented. The themes and concepts are also broadly based: the idea of being in transit, the meeting with the unknown, falling in love, architectural change, terrorism, contemporary ideas contra tradition, the play upon words, the long march towards (and past) modernity etc. This is an exhibition with humour, warmth and images/ideas that have an impact. Chen Shaoxiong, Hue Jie Ming, Liang Yue, Song Tao, Xu Zhen, Yang Fu Dong, Yang Zhenzhong, Zhang Peili, Zhou Hongxiang, Laura Beloff and Jin Jiangbo, students from the Shanghai University Art College and The National Academy of Fine Art, Oslo, Lu Jie, Qui Zhijie and a selected group of artists who have participated on the Long March (2002-2003).