Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

The Lookout, 1993

Mikkel McAlinden »

Exhibition: – 20 Jun 2004

Bergen Kunstmuseum

Rasmus Meyers allé 3, 7 & 9
5015 Bergen

KODE Art Museums of Bergen

Rasmus Meyers allé 3, 7 & 9
5015 Bergen

55-568000


kodebergen.no

Condensation

Mikkel McAlinden (f. 1963) er blant Norges betydeligste kunstnere i sin generasjon. Han innledet sitt kunstnerskap med iscenesatte fotografier, som etterhvert omfattet henvisninger til sentrale motiver fra malerihistorien. Materialet hentet han fra nederlandsk 1600-tall via impresjonismen til Edvard Munch. Utover på 1990-tallet ble motivene mer hverdagslige, men var likevel iscenesatt på en måte som ofte omfattet betrakteren selv. Hans senere naturmotiver har også et konstruert preg, som på underlig vis skaper både nærhet og avstand til motivet. Den spesielle romvirkningen i McAlindens senere fotografier er et resultat av en nitidig digital syntese av en rekke enkeltmotiver. Utstillingen blir den hittil største presentasjonen av Mikkel McAlindens arbeider. Den inngår i det EU-finansierte utstillingssamarbeidet Visual Community Network, og blir også vist i Nederlands Fotomuseum i Rotterdam. ____english____ Mikkel McAlinden (b. 1963) is one of Norway's most important artists of his generation. He began his artistic career with a series of staged photographs, which gradually included references to central motifs from the history of painting, taking his material from Dutch 17th century art via Impressionism to the works of Edvard Munch. Throughout the 1990s, McAlinden's motifs became progressively more everyday in character, but were nonetheless staged in a manner which frequently encompassed the viewer himself. His later nature motifs also have a constructed quality which, remarkably, creates both closeness and distance to the motif. The special spatial effects in McAlinden's more recent photographs are a result of a painstaking digital synthesis of a number of individual motifs. The exhibition is the largest presentation of Mikkel McAlinden's works ever shown. It is part of the EU-funded Visual Community Network exhibition collaboration project, and will also be shown at Nederlands fotomuseum in Rotterdam.

The Evil Cottage 2000
Dejeuner sur l'herbe, 1997